За нас

City Medica е приватна поликлиника со локација на Илинденска кај МИДА комплексот. Располагаме со модерно опремен простор кој дополнително придонесува за пријатната ...

ЛАБОРАТОРИЈА

Поликлиниката МХ Сити Медика се грижи за унапредување на Вашето здравје и со квалитетни професионални услуги од областа на медицинската лабораториска дијагност...

ПЕДИЈАТРИЈА

Педијатриска  амбуланта: Врши амбулантно здравствено  згрижување  на  деца од 0 до 14  год. возраст. Прегледи  на болни  деца од претшколска и школска  возраст. Пр...

ОПШТА МЕДИЦИНА

Во Поликлиника МХ Сити Медика можете да изберете матичен лекар и да ги добиете следниве здравствени услуги по највисоки етички и професионални стандарди : здравс...