Д-р Александра Георгиевска

Специјалист по медицинска биохемија

 

ОБРАЗОВАНИЕ

-2013

Специјалист по медицинска биохемија

Медицински факултет-Скопје

Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје,Р.Македонија

-2005

Медицински факултет-Скопје

Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје,Р.Македонија

 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО

 

2016-ПЗУ ПРОФЕСОР ХРИСТОВА-СКОПЈЕ-специјалист по медицинска биохемија

2013-2016- ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА-СКОПЈЕ-специјалист по медицинска биохемија

2009-2013- ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА-СКОПЈЕ-специјализант

2007-2009-ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА-СКОПЈЕ-лекар по општа пракса

2005-2007-ПЗУ ЖЕЛЕЗНИЧАР-волонтер

 

ЧЛЕНСТВА

 

-член на лекарска комора

-член на здружение на лекари специјалисти по медицинска биохемија