Кожата на новороденото е тенка,мека,кадифеста и розева веднаш по раѓањето.Зависно од зрелоста на новороденото кожата е помалку или повеќе прекриена со беличест сирест намаз наречен верникс. Кај недоносените кожата која е многу тенка е прекриена со поголеми количини на верникс, а пренесените немаат верникс, но затоа имаат сува перутава кожа која се лупи на дланките и табаните.Други физиолошки појави освен присуството на верникс и десквамација на кожата на новородените можат да бидат: 1.Хематоми и петехии по кожата (заради притисокот на родилните патишта на новороденото) 2.Макуларен хемангион (проширени крвни садови) кој се наоѓа најчесто во окципиталниот предел на главата, на очните ...
Повеќе