ЛАБОРАТОРИЈА

Поликлиниката МХ Сити Медика се грижи за унапредување на Вашето здравје и со квалитетни професионални услуги од областа на медицинската ...
Повеќе

ПЕДИЈАТРИЈА

Педијатриска амбуланта: Врши амбулантно здравствено згрижување на деца од 0 до 14 год. возраст. Прегледи на болни деца од претшколска ...
Повеќе

ОПШТА МЕДИЦИНА

Во Поликлиника МХ Сити Медика можете да изберете матичен лекар и да ги добиете следниве здравствени услуги по највисоки етички ...
Повеќе