Лабораторија

Поликлиниката МХ Сити Медика се грижи за унапредување на Вашето здравје и со квалитетни професионални услуги од областа на медицинската лабораториска дијагност...

Педијатрија

Педијатриска  амбуланта: Врши амбулантно здравствено  згрижување  на  деца од 0 до 14  год. возраст. Прегледи  на болни  деца од претшколска и школска  возраст. Пр...

Општа медицина

Во Поликлиника МХ Сити Медика можете да изберете матичен лекар и да ги добиете следниве здравствени услуги по највисоки етички и професионални стандарди :   здрав...