Во Поликлиника МХ Сити Медика можете да изберете матичен лекар и да ги добиете следниве здравствени услуги по највисоки етички и професионални стандарди :

 

  • здравствен преглед и советување во врска со вашето здравје од страна на специјалист по семејна медицина
  • издавање на медицинска документација согласно препораките на ФЗОМ (рецепти, упати, боледувања , обрасци за проценка на работоспособност и др.)
  • аплицирање на ампуларна терапија и инфузиона терапија (дневна болница )
  • итна помош во ургентни здравствени состојби
  • инхалации, ЕКГ, лабораториски услуги
  • континуирана едукација на хронични пациенти и промоција на здравје
  • превентивни прегледи